Mat Xang Cho May Nghin Bt

Ktnn ch ra hng lot sai phm trong cc d n bot v bt, gy tht thot hng nghn t ng vi ngha mang may mn n cho mi nhgun sgchill.