Ngh Bun Ban Ph Tung Xe May

Qung nam x pht hnh chnh ch qun c ph nui nht 7 con ra thuc nhm qu hm trang ch cui cng may mn c xe cp cu cho qu giang.