Nghi N B T A Sieu M N R Nov

Tro bay flayash, tro tr u rice hush ash, s l cao d ng h t nghi n siu m n pelletized ng bi n n u khng c nghin c u b o v th r t nguy hi m, do c t thp b n ph v.