Tinh Toan May Dap Bua

Gp phn khc phc nhng vn trn th vic tinh ton s dng cc thit b phc v cho vic bo qun v ch bin nong sn l rt cn thit.